• Sizə həm qоrxu, həm də ümid vеrən ildırımı göstərməsi, göydən yаğmur еndirib öləndən sоnrа tоrpаğı dа
    оnun qüdrət əlаmətlərindəndir. Şübhəsiz ki, bundа аğıllı düşünən bir qövm üçün ibrətlər vаrdır. (Rum surəsi, 24 )

  • Еlmi dəlillər işığındа yаrаdılış həqiqətləri Allahın üstün güc, qüdrət və sonsuz elm sahibi olduğunu göstərir.

  • Göyləri və yеri hаqq оlаrаq yаrаdаn Оdur. Оnun: “ОL”-dеyəcəyi gün dərhаl оlаr. Оnun sözü hаqqdır...
    (Ənаm surəsi, 73 )

Kitablar

20 SUALDA TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİN SÜQUTU

 

ADAMLIQ DİNİ

 

ALLAH AĞILLA BİLİNİR

 

ALLAH SEVGİSİ

 

ALLAHIN İSİMLƏRİ

 

ATOM MÖCÜZƏSİ

 

BƏDƏNİMİZDƏKİ MÖCÜZƏLƏR

 

DƏCCAL NECƏ ÖLDÜ? 150 İL DAVAM EDƏN DARVİNİST YALANIN SONU

 

DİNLƏR TERRORU LƏNƏTLƏYİR

 

DÜNYA HƏYATININ HƏQİQƏTLƏRİ

 

ECAZKAR CANLILAR

 

EHTİŞAM HƏR YERDƏDİR

 

GİZLİ TƏHLÜKƏ: QƏFLƏT

 

HƏR ŞEYDƏ XEYİR GÖRMƏK

 

HƏYATIN ƏSL MƏNŞƏYİ

 

HƏZRƏTİ İBRAHİM VƏ HƏZRƏTİ LUT

 

HƏZRƏTİ MUHƏMMƏD (S) PEYĞƏMBƏR

 

HƏZRƏTİ MUSA

 

HƏZRƏTİ SÜLEYMAN

 

HƏZRƏTİ YUSİF

 

HZ. MEHDİ (Ə.S.) HAQQINDA MƏLUMATLAR

 

HZ. MEHDİ (Ə.S.) HZ. İBRAHİMİN NƏSLİNDƏNDİR

 

İMANIN ƏSASLARI

 

İNSAN MÖCÜZƏSİ

 

İNSANIN AŞKAR DÜŞMƏNİ ŞEYTAN

 

İSLAM TERRORU LƏNƏTLƏYİR

 

İSLAM VƏ BUDDİZM

 

İSLAM VƏ XRİSTİANLIQ

 

İSTEHZA DEYİLƏN ZÜLM

 

KAMİL İMAN

 

MÖMİNLƏRİN CƏSARƏTİ

 

MÖMİNLƏRİN ƏSL YURDU CƏNNƏT

 

MÜSƏLMANIN 24 SAATI

 

NİYƏ ÖZÜNÜ ALDADIRSAN?

 

NÜMUNƏVİ MÜSƏLMAN QADIN HƏZRƏTİ MƏRYƏM

 

ÖLÜM, QİYAMƏT, CƏHƏNNƏM

 

PEŞMAN OLMADAN ÖNCƏ

 

PEYĞƏMBƏRİMİZİN (S.Ə.S.) MÖCÜZƏLƏRİ

 

PEYQƏMBƏRLƏRİMİZ DEYİR Kİ...

 

QARIŞQA MÖCÜZƏSİ

 

QİYAMƏT GÜNÜ

 

QİYAMƏTİN ƏLAMƏTLƏRİ

 

QLOBAL MASONLUQ

 

QULAQARDINA VURULAN QURAN HÖKMLƏRİ

 

QURAN ELMƏ YOL GÖSTƏRİR

 

QURAN ƏXLAQI

 

QURAN MÖCÜZƏLƏRİ

 

QURANDA ŞÖVQ VƏ HƏYƏCAN

 

QURANI DİNLƏMƏYƏNLƏR

 

ŞEYTANIN BİR SİLAHI: ROMANTİZM

 

ŞEYTANIN TƏKƏBBÜRÜ

 

SONSUZLUQ ARTIQ BAŞLAMIŞDIR

 

SOSİAL SİLAH DARVİNİZM

 

TARİX BOYUNCA MÜSƏLMANLARA ATILAN BÖHTANLAR

 

TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİN SÜQUTU

 

TÖVRATDAN HİKMƏTLƏR VƏ GÖZƏL ÖYÜDLƏR

 

TÜRKÜN DÜNYA NİZAMI

 

XALQLARIN HƏLAKI

 

XƏYALIN DİGƏR ADI: MADDƏ

 

ZAMANSIZLIQ VƏ QƏDƏR GERÇƏYİ

 

ZÜLAL MÖCÜZƏSİ

 

 

A9 tv

Birbaşa efiri, söhbətləri və sənədli filmləri buradan izləyə bilərsiniz.

Allahın adları

Allahın gözəl adları haqqında buradan incələyə bilərsiniz.

Saxta dəlillər

Təkamülçülərin saxtakarlıq edərək öz nəzəriyyələrinə dəlil kimi göstərdikləri saxta dəlillər barədə buradan ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.

Qısa filmlər

Cənab Adnan Oktarın əsərlərindən faydalanılaraq hazrlanmış sənədlərin filmlərin seçmə bölmələrini buradan izləyə bilərsiniz.